• Graphenstone W Hotel Barcelona
  酒店
  巴塞罗那W酒店
  西班牙巴塞罗那

巴塞罗那W酒店


格芬是巴塞罗那市著名W酒店的涂料和生态解决方案的官方供应商。工程部门其卓越的抗湿性能,选择了格芬涂料。此外,使用格芬涂料涂装后没有任何气味,可以立即入住。
 • Graphenstone W Hotel Barcelona
 • Graphenstone W Hotel Barcelona
 • Graphenstone W Hotel Barcelona
 • Graphenstone W Hotel Barcelona
 • Graphenstone W Hotel Barcelona